L’àmbit de self a Ruby

Com a llenguatge de programació Orientat a Objectes (OO), Ruby té el concepte de self, que fa referència al propi objecte. És important tenir en compte que self fa referència a l’objecte, no a la classe, de manera que allò que representa és diferent en funció de si l’utilitzem en el context de la classe o d’una instància.

I com podríem accedir a la referència a la classe, des d’una instància?

March 3, 2015