Un web per tothom

web-per-tothom

Encara massa sovint trobem webs que han estat «optimitzats» per a navegadors, dispositius o tamanys de pantalla concrets. Generalment, la pràctica de l’optimització es sintetitza en una o vàries (FIG. 1) d’aquestes possibilitats:

  • web optimitzat per a navegadors d’última generació, és a dir, les versions més actualitzades dels navegadors,
  • web optimitzat per a navegadors que segueixen els estàndards (Firefox, Chrome, Safari…) i desatenció als que no, és a dir, Internet Explorer 6-8.
  • web optimitzat per al navegador amb més quota de mercat (generalment alguna versió d’IE), i desatenció a la resta.
  • web optimitzat per a tamanys de pantalla concrets.
El web bredstik.com suma unes quantes «optimitzacions»
FIG. 1. El web bredstik.com suma unes quantes «optimitzacions»

Per altra banda, és també massa habitual trobar webs que es recolzen principalment o exclusiva en tecnologies que, en cas de no estar presents o habilitades al dispositiu de l’usuari, en dificulten la visualització. És el cas de webs fets amb tecnologia Flash o que utilitzen javascript a muntó sense haver previst l’escenari amb javascript inhabilitat.

Els webs fets en Flash requereixen que l’usuari tingui instal·lades extensions addicionals al seu dispositiu; extensions, recorde-m’ho, que tot i ser gratuïtes són privades. L’usuari que no tingui l’extensió oportuna de Flash instal·lada, o el que navegui des d’un dispositiu que no la tolera, com és el cas de molts dispositius mòbils, no podran accedir al nostre web. Alguns desenvolupadors que treballen amb aquesta tecnologia encara tenen el “detall” de posar un enllaç per a descarregar l’extensió, però no és estrany trobar-se davant una pàgina en blanc, sense cap mena de notificació d’error, que deixa l’usuari desorientat i sense saber perquè no pot accedir al nostre web.

En el cas de webs que es recolzen amplament en l’ús de javascript, els problemes poden ser menors o majors en funció de la previsió que hagi fet el desenvolupador. Si s’ha menyspreant l’escenari sense javascript, aleshores el web pot esdevenir un lloc francament inhòspit (FIG. 2).


FIG. 2. Intenteu visitar el web zennaware.com sense javascript habilitat. Mola!

Millora progressiva

Aquestes pràctiques foren amplament denunciades des de 2003 per Steve Champeon i Nick Finck en una presentació titulada “Inclusive Web Design For the Future“, en un moment en el qual era molt generalitzada la pràctica de fer webs «optimitzats» per a determinats navegadors. La presentació començava amb les següents paraules:

Web design must mature and accept the developments of the past several years, abandon the exclusionary attitudes formed in the rough and tumble dotcom era, realize the coming future of a wide variety of devices and platforms, and separate semantic markup from presentation logic and behavior.
The goal of Web design is not merely to dazzle, but to deliver information to the widest audience possible.

Champeon i Finck posaren un nom a la pràctica de «fer arribar la informació a la màxima audiència possible»: millora progressiva (Progressive Enhancement). Simplificant-ho, aquesta consistiria en construir els webs a partir del contingut, cap enfora. És a dir, partint del punt que el més important és fer arribar el contingut a l’usuari (fonamentalment en forma de text), crear webs amb una sòlida base d’HTML d’alt contingut semàntic, embellir-lo amb disseny mitjançant fulles d’estil (CSS), i tan sols addicionalment utilizar javascript per tal d’enriquir o dinamitzar certs elements. Una separació clara i marcada entre continguts i presentació de continguts, de tal manera que cada nova capa enriqueix l’anterior, però preservant sempre el valor dominant del contingut.

No culpis el dispositiu, culpa el desenvolupador

Comentaris del tipus «aquest mòbil és una merda, no es veuen bé els webs» o «m’hauria de comprar un Mac perquè sempre veig els webs de pena» denoten que la mala pràctica dels desenvolupadors traspassa la culpa als usuaris i els seus dispositius quan, de fet, els usuaris haurien d’estar maleïnt els desenvolupadors per no haver fet bé la seua feina. Deixe-m’ho clar: qualsevol navegador, qualsevol dispositiu que ha estat pensat per navegar per internet és capaç de mostrar correctament webs fets en la lingua franca del web: HTML/CSS. Són els desenvolupadors que, ja sigui per deixadesa o per mandra, han abandonat les bases universalment vàlides per centrar-se en tecnologies que fan del web un lloc més divertit però menys accessible. Però nosaltres no fem webs per a màquines concretes, sinó per a persones que utilitzen màquines molt diverses, i el nostre objectiu ha de ser arribar a les persones, independentment de les seues màquines.

January 15, 2012